Sausage dryer with 200 hangers drying capacity 100 Kg

(1 customer review)

$

Máy sấy lạp xưởng 200 móc treo, năng suất sấy 100 kg/1 mẻ, máy sử dụng 100% INOX 304 chế tạo, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

SKU: SS-LX200CD Category: